Witamy na stronie SSPOP

Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich zostało powołane do życia w miesiącu listopadzie 2001 roku. Założyciele Stowarzyszenia mieli na celu podniesienie kultury i świadomości prawnej obywateli, jak również zapoznanie ich z przysługującymi im prawami krajowymi i międzynarodowymi.

Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia był osiedlowy Dom Kultury „CHEMIK" Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach SI. W miesiącu lipcu 2002 roku Stowarzyszenie przeniosło swoją siedzibę do punktu przyjęć dzielnicowych Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy 15, gdzie urzęduje do dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie aktualnie skupia 61 członków zwyczajnych działających na zasadzie wolontariatu. W dniu 19 grudnia 2003r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach na wniosek członków Stowarzyszenia zarejestrował Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich pod nr KRS-0000184454.

Z dniem 1 stycznia 2004r. w miejsce Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw działa Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Kapicy 15.

Systematycznie wzrasta ilość osób korzystających z pomocy prawnej i psychologicznej, gdyż Stowarzyszenie jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00, a w soboty od 9.00 do 13.00.

Jesteśmy pierwszym Stowarzyszeniem w Polsce, które rozpoczęło działalność na rzecz ofiar przestępstw.

W marcu 2010 uruchomiliśmy stronę internetową, na która serdecznie zapraszamy.

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich

ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Śl.
(32) 220-79-69
copyright © 2010 www.sspop.pl

Autor Wojciech Zdziejowski