Gminny Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy.

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich od dnia 10 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. realizować będzie Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę miesiąca w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy 15 z udziałem psychologów i prawników od godziny 9:00 do 16:00.

Po ukończeniu warsztatów osoby biorące udział w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych otrzymają zaświadczenia.

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne są otwarte dla wszystkich chętnych łącznie z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa przemocy w rodzinie.

Zapraszamy osoby, które chcą skorzystać również z pomocy prawnej i psychologicznej.23.03.2010 -Powstanie strony

Dzisiaj oficjalnie zostaje uruchomiana strona stowarzyszenia, pod nowym adresem www.sspop.pl

Bardzo dziękujemy autorowi za wkład pracy i umieszczenie serwisu w świecie internetowym.Śląskie Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śląskich

ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Śl.
(32) 220-79-69
copyright © 2010 www.sspop.pl

Autor Wojciech Zdziejowski